Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Sekcia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV
27. - 28. 9. 2019
Miesto konania
Hotel Thermalpark
Gabčíkovská cesta, 929 01 Dunajská Streda
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 31.08. 30€
po 31.08. 35€
Zvýhodnené registračné poplatky platia pre úhradu prevodom, pri dodržaní stanovených termínov. Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

INÉ POPLATKY
Obed 27.09. 5€
Diskusný večer 27.09. 5€
Obed 28.09. 5€

Vašu účasť je možné zrušiť do 15.08.2019.
Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 27919
Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová
faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal