organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská diabetologická asociácia a
Slovenská diabetologická spoločnosť
si Vás dovoľujú pozvať na
„Live Stream webinár“
Diabetes mellitus a COVID-19
Miesto konania
U vás doma
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0911 038 002
klara@amedi.sk
Kde?
U vás doma,
Odborný garant a moderátor: doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

PROGRAM
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., doc. MUDr. Katarína Rašlová, PhD. 
Príhovor organizátorov
(2 min.)
   prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Ochorenie COVID-19 - aktuálna pandémia. Čo je potrebné o ňom vedieť a aký je odhadovaný epidemiologický vývoj
(15 min.)
prof. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.
Priebeh pandémie COVID-19 z pohľadu bioštatistika
(7 min.)
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Ochorenie COVID-19 a diabetes mellitus. Riziko, patogénne súvislosti, úloha diabetológov k pacientom, spolupráca lôžkového pracoviska s diabetologickými ambulanciami.
(7 min.)
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
Menežment diabetického pacienta na ambulancii počas epidémie COVID-19 (Organizácia práce na diabetologickej ambulancii, základné opatrenia)
(7 min.)
MUDr. Jozef Lacka, CSc.
Menežment diabetického pacienta na ambulancii počas epidémie COVID-19 (možnosti „telemedicíny“, bodovania pre ZP, e-recept, spolupráca s lôžkovým pracoviskom)
(7 min.)
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Komunikácia diabetológa s obvodným lekárom a inými špecialistami v súvislosti s menežmentom diabetického pacienta
(5 min.)
MUDr. Silvia Dókušová, PhD.
COVID-19 a tehotná pacientka s diabetes mellitus 
(5 min.)
prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD.
Liečba ACE-I / ARB a riziko ochorenia COVID-19.
(7 min.)
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Aktuálne možnosti farmakologickej liečby ochorenia COVID-19
(7 min.)
prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Aktuálne možnosti ventilačnej liečby u pacienta s COVID-19
(7 min.)
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
Odporúčania odborných a pacientskych organizácií v čase Covid-19, diskusné skupiny, internetové zdroje a ich využitie
(7 min.)
Mgr. Ing. Jozef Borovka 
Pohľad pacienta na diabetes mellitus a Covid-19
(5 min.)
DiskusiaPartneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Organizátori
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal