Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV
A SEXUOLÓGOV
6.-7. október 2017
Miesto konania
Hotel Grand Jasná
Demänovská dolina
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Členovia SGPS a SSS  40 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

ZVÝHODNENÝ REGISTRAČNÝ POPLATOK
Mladí gynekológovia
20 €

INÉ POPLATKY – platba v hotovosti pri registrácii
Diskusný večer 6.10.2017 15 €
Obed a občerstvenie 7.10.2017 10 €
Moderátor diskusného večera - Boris Filan.

BANKOVÉ SPOJENIE NA ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU
Názov účtu:
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT:
TATR SK BX
IBAN:
SK 48 1100 0000 0026 6345 5128
Číslo účtu:
2663455128/1100
Variabilný symbol:
61017
Konštantný symbol:
0558

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť: 
6.10.2017 4 kredity
7.10.2017 3 kredity 

Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky 15 kreditov 
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja) 10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov 
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja) 5 kreditov

Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavný partner
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal