Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
X. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES
určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov
Miesto konania
Grandhotel
Tatranská Lomnica
Prednášky
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
1. OSÝPKY STÁLE AKTUÁLNE
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
maria.avdicova@vzbb.sk
2. IMUNOLOGICKÉ PREHĽADY
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk
3. OČKOVANIE V ŠPECIÁLNYCH SITUÁCIÁCH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
urbancikova@dfnkosice.sk
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
jesenak@gmail.com
4. PRIORITY V ODPORÚČANOM OČKOVANÍ
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
stefkovicova@gmail.com
5. CHRÍPKA
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
kristufkova@gmail.com
6. RIZIKÁ CESTOVANIA
prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
vladimir.olear@zilpo.sk
7. NOVINKY V OČKOVANÍ
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
igor.kohl@seznam.cz
8. VARIA
MUDr. Eva Striežová
eva.striezova@gmail.com
9. POSTERY
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
andrea.kolosova@gmail.com

PRIHLÁŠKY PREZENTÁCII BEZ DODANÉHO ABSTRAKTU
NEBUDÚ ZARADENÉ DO PROGRAMU.
PRIHLÁŠKY K AKTÍVNEJ ÚČASTI, ABSTRAKTY A PRIHLÁŠKY
K PASÍVNEJ ÚČASTI PROSÍM ZASIELAJTE:
(v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke)
- elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk,
- alebo mailom na marketing@amedi.sk
Partneri
Ďakujeme.
hlavní partneri
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal