Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XI. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES
určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov
Miesto konania
Grandhotel
Tatranská Lomnica
Prednášky
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
BLOKY PREDNÁŠOK
1. Súčasné hrozby
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)

2. Kazuistiky ochorení, ktorým sa dalo predísť očkovaním
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH (urbancikova@dfnkosice.sk)

3. Očkovanie v špeciálnych situáciách
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA , Dott.Ric., MHA
(jesenak@gmail.com)

4. Odporúčané očkovanie
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH (stefkovicova@gmail.com)

5. Tuberkulóza stále aktuálna
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD. (solovic@hagy.sk)

6. Očkovanie zdravotníckych pracovníkov
MUDr. Andrea Kološová, PhD. (andrea.kolosova@gmail.com)

7. Deti na cestách
doc. MUDr. Igor Kohl, CSc. (igor.kohl@seznam.cz)

8. Varia
MUDr. Eva Striežová (eva.striezova@gmail.com)

PRIHLÁŠKY PREZENTÁCII BEZ DODANÉHO ABSTRAKTU
NEBUDÚ ZARADENÉ DO PROGRAMU
Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty a prihlášky k pasívnej účasti prosím zasielajte v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke:
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk,
alebo mailom na marketing@amedi.sk

OBSAH PREDNÁŠKY KONZULTUJTE SO ZOSTAVOVATEĽOM BLOKU Z PROGRAMOVÉHO VÝBORU
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal