Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ SLS v spolupráci
s Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
XII. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES
určený pre očkovaných lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov
Miesto konania
Grandhotel
Tatranská Lomnica
Prednášky
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
BLOKY PREDNÁŠOK
I. Pandémia COVID-19
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
(henrieta.hudeckova@jfmed.uniba.sk)
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
(stefkovicova@gmail.com)
MUDr. Andrea Kološová, PhD.
(andrea.kolosova@gmail.com)

II. Prevencia bakteriálnych invazívnych infekcií
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
(jesenak@gmail.com)

III. Prevencia nákaz prenášaných vektormi
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
(maria.avdicova@vzbb.sk)

IV. Chrípka a pertussis
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
(kristufkova@gmail.com)

V. Kazuistiky ochorení, ktorým sa dalo predísť očkovaním
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

(ingridurbancikova@gmail.com)

VI. Varia
MUDr. Eva Striežová
(eva.striezova@gmail.com)

VII. Postery
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
(tibor.baska@uniba.sk)

PRIHLÁŠKY PREZENTÁCIÍ BEZ DODANÉHO ABSTRAKTU
NEBUDÚ ZARADENÉ DO PROGRAMU
Prihlášky k aktívnej účasti, abstrakty a prihlášky k pasívnej účasti prosím zasielajte v termínoch, ktoré sú uvedené v pozvánke:
elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk,
alebo mailom na novosedlikova@amedi.sk

OBSAH PREDNÁŠKY KONZULTUJTE SO ZOSTAVOVATEĽOM BLOKU Z PROGRAMOVÉHO VÝBORU
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal