Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
I.Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratisla
XX KONGRES SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS
12.-13. apríl 2019
Miesto konania
Hotel Bratislava
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
Kde?
Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Záštitu nad podujatím prevzala generálna riaditeľka UNB
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

Miesto konania
Hotel BRATISLAVA, Bratislava

Termín konania
12. – 13. apríl 2019

Odborný garant
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Koordinátor
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

Vedecký výbor
MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
MUDr. Boris Hudec
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
MUDr. Ján Richnavský, PhD.
MUDr. Igor Slezák, PhD.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
doc. MUDr Peter Urdzík, PhD.
Partneri
Ďakujeme.
Partner
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal