Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXI. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA
6. júna 2018
Miesto konania
Aula LF UPJŠ
SNP 1, Košice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Program (k stiahnutiu vo formáte pdf TU)

12,00 – 13,00    REGISTRÁCIA

13,00                OTVORENIE A PREDSTAVENIE ÚČASTNÍKOV

•    Skrížená imunita – reálny efekt v očkovacom programe.
prof. MUDr. Oleár Vladimír, CSc.

•    Morbilli v ČR jako reemergentné onemocnení.
MUDr. Tkadlecová Hanka, PhD.

•    Imunologické prehľady SR – stratégia a praktická realizácia.
doc. MUDr. Avdičová Mária, PhD.

•    Očkovanie proti HPV infekcii v detskom a adolescentnom veku.
MUDr. Šimurka Pavol, PhD., MUDr. Urbančíková Ingrid, PhD.

•    Aktuálne otázky očkovania proti rotavírusovým infekciám.
MUDr. Šimurka Pavol, PhD., doc. MUDr. Štefkovičová Mária, PhD., MPH.,
prof. MUDr. Dluholucký Svetozár, CSc.

•    Chrípka – úmrtia, kazuistiky.
MUDr. Šeligová Jana, PhD.

•    Chrípka v ambulancii všeobecného lekára.
MUDr. Michaela Blahovská

•    PANELOVÁ DISKUSIA
Partneri
Ďakujeme.
Hlavný partner
PARTNERI
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal