organizátor podujatia www.amedi.sk
SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SLS
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v BANSKEJ BYSTRICI
XXV. ČERVENKOVE DNI
PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY
Miesto konania
Hotel Stupka
Tále 100, 977 01 Horná Lehota
Termín podujatia
24.-25. 8. 2021
Koniec registrácie 22. 08. 2021
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
Odborný výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
MUDr. Erika Bohmová
Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková PhD.
MUDr. Andrea Kološová PhD.
Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD
MUDr. Jana Kerlik, PhD
PhDr. Monika Musilová
Mgr. Ing. Jana Bérešová
Mgr. Zuzana Jányová

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Martina Novosedlíková
Bardošová 2, 831 01 Bratislava
Mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk
www.amedi.sk
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal