Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXX. GETLÍKOV DEŇ
Celoslovenská pracovná konferencia
s medzinárodnou účasťou
Miesto konania
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Petržalka
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Petržalka
ONLINE XXX. GETLÍKOV DEŇ - TU
ZMENA – Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa XXX. Getlíkov deň bude konať online formou WEBINÁRU dňa 28.5.2020. Študijné materiály budú dostupné po dobu 6 mesiacov.

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

Pod odbornou garanciou:
LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

organizujú

XXX. GETLÍKOV DEŇ
celoslovenskú pracovnú konferenciu s medzinárodnou účasťou


PREZIDENT KONFERENCIE
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
MUDr. Monika Grešíková, PhD.
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal