organizátor podujatia www.amedi.sk
XXX. GETLÍKOV DEŇ
Celoslovenská pracovná konferencia
s medzinárodnou účasťou
Miesto konania
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Petržalka
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Petržalka
pripravujeme...


Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Pod odbornou garanciou:
LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.


DÁTUM a MIESTO KONANIA

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
12. marec 2020, Kongresová sála
©2019 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal