Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Postavenie magnetickej rezonancie plodu v prenatálnej diagnostike
M. Jezberová, A. Čunderlík, V. Lehotská
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
V prenatálnej diagnostike je ultrazvukové vyšetrenie primárnou modalitou zobrazenia
plodu. Jeho neinvazívny charakter a možnosť opakovania ho predurčujú za
hlavný nástroj hodnotenia morfologického a čiastočne i funkčného stavu plodu.
V určitých klinických situáciách sú však potrebné aj doplňujúce informácie, ktoré
môže poskytnúť magnetická rezonancia. V článku sú uvedené niektoré novšie poznatky
o možnostiach využitia magnetickej rezonancie pri prenatálnej diagnostike
anomálií plodu.
magnetická rezonancia plodu vývojové anomálie
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 118 – 125
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by