Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Prenatálna diagnostika a manažment defektov prednej steny brušnej
E. Lacková, Ľ. Turkota, A. Čunderlík, M. Jezberová, M. Kabát, J. Trnka, I. Rusňák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Vrodené vývojové chyby prednej brušnej steny patria k najčastejším vývojovým
anomáliám. Z hľadiska prenatálnej diagnostiky sa rázštepové chyby prednej brušnej
steny delia na gastroschízu, omfalokélu, extrofiu kloaky, extrofiu močového mechúra
a syndróm krátkej pupočníkovej šnúry. K najčastejšie sa vyskytujúcim patrí
gastroschíza a omfalokéla. Možnostiam ich diagnostiky, manažmentu tehotnosti
a popôrodnej starostlivosti je venovaný obsah článku.
gastroschíza omfalokéla
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 139 – 143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by