Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Prenatálna diagnostika a manažment gravidít u plodov so sakrokokcygeálnym teratómom
R. Gregušová, R. Králik, A. Čunderlík, M. Jezberová, I. Rusňák, J. Trnka
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
Sakrokokcygeálny teratóm je jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich tumorov v novorodeneckom
veku. Je tvorený z embryonálnych zárodočných buniek a vyskytuje sa
v pomere 1:35 000 – 40 000 živonarodených detí. V dôsledku rozvoja ultrasonografie
v posledných rokoch môže byť sakrokokcygeálny teratóm diagnostikovaný už počas
prenatálneho obdobia. V niektorých prípadoch sa vyskytujú komplikácie, ktoré
môžu viesť k odumretiu plodu. Preferuje sa najmenej traumatizujúci spôsob vedenia
pôrodu. Prognóza je neistá, perinatálna starostlivosť je komplexná a vyžaduje si
spoluprácu pôrodníkov, neonatológov a detských chirurgov.
sakrokokcygeálny teratóm ultrazvuk hydrops plodu
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 127 – 130
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by