Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
Prenatálna ultrazvuková diagnostika abnormálne invazívnej placenty
Z. Václavová, P. Štencl, Z. Nižňanská, R. Sysák, E. Korňanová, M. Dubčáková, R. Ožvoldová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Abnormálne invazívna placenta predstavuje zriedkavú komplikáciu tretej pôrodnej doby ohrozujúcu život. Výskyt porúch inzercie placenty má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu. Práca uvádza aktuálny prehľad možností prenatálnej diagnostiky abnormálne invazívnej placenty so zameraním na ultrazvukové markery uvedenej patológie a ich klinické využitie.

PRENATAL ULTRASOUND DIAGNOSIS OF THE ABNORMALLY INVASIVE PLACENTA
The abnormally invasive placenta represents a rare and life-threatening complication of the III phase of sk_delivery. Throughout recent years the occurrence of placental invasion disorders has a rising tendency. The paper presents an up-to-date overview of the possibilities of prenatal diagnosis of the abnormally invasive placenta with a focus on the ultrasound markers of the mentioned pathology and their clinical use.
Keywords: abnormal invasion of the placenta, ultrasound
abnormálna invázia placenty ultrazvuk
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 73 – 79
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by