Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Recidivujúci mülleriánsky papilóm – kazuistika
V. Dudičová, R. Dudič, P. Urdzík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Príčiny vaginálneho krvácania u detí sú rôzne. V diferenciálnej diagnostike je vždy nápomocné vaginoskopické vyšetrenie. Mülleriánsky papilóm je zriedkavý nádor v detskom veku. Jeho terapia spočíva v exstirpácii tumoru. Napriek častým recidívam nádoru ide o ochorenie s dobrou prognózou. V kazuistike opisujeme prípad 2,5-ročného dievčatka s opakujúcim sa vaginálnym krvácaním a s histologicky verifikovaným vaginálnym mülleriánskym papilómom s následnou cervikálnou recidívou o pol roka neskôr.
vaginálne krvácanie mülleriánsky papilóm
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 4 – 6
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by