Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Sludge plodovej vody
J. Hederlingová, A. Maľová, Ľ. Hammerová, Z. Nováková, M. Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
SÚHRN
Sludge plodovej vody je definovaný ako ultrazvukový nález zhlukov hyperechogénneho denzného materiálu v plodovej
vode v blízkosti cervikálneho kanála. Bola preukázaná súvislosť tohto nálezu s intraamniálnou infekciou a predčasným
pôrodom. Spolu s ultrazvukovým meraním dĺžky cervikálneho kanála je to potenciálny neinvazívny spôsob predikcie
predčasného pôrodu a s ním súvisiacich komplikácií. Ako súčasť neinvazívnej diagnostiky tento nález by mohol
včasne identifikovať rizikové skupiny pacientok.
plodová voda sludge plodovej vody intraamniálna infekcia predčasný pôrod
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 38-42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by