Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Ultrazvuk v predoperačnom stagingu karcinómu cervixu (2)
M. Hlaváčik
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Po stanovení diagnózy je na určenie optimálneho terapeutického postupu u onkologickej
pacientky rozhodujúci predoperačný staging, opierajúci sa vo vyspelých
krajinách o moderné zobrazovacie metódy. Čoraz viac sa pozornosť zameriava na
využitie ultrazvuku v predoperačnom stagingu. Výhodou v porovnaní s inými zobrazovacími
modalitami je jeho nízka cena, dobrá dostupnosť vyšetrenia, malá časová
náročnosť, porovnateľná alebo lepšia presnosť, možnosť vykonania dynamických
testov počas vyšetrenia a absencia radiačnej záťaže pre pacientku.
V predloženom článku je metodológia predoperačného stagingu pomocou ultrazvuku
pri karcinóme cervixu.
karcinóm cervixu predoperačný staging ultrazvuk
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 117 – 124
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by