Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Univ. prof. MUDr. Teodor Schwarz (1892 – 1980) 125. výročie narodenia
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Prvý primár najväčšieho (120 postelí) gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice v Turčianskom sv. Martine, zakladateľ, budovateľ a prvý prednosta Ženskej kliniky pobočky LF SU v Bratislave, vedúci katedry a výskumného laboratória katedry v Košiciach, člen výboru Č-SGPS Čsl. lek. spol. J. E. Purkyňu v Prahe, podpredseda Slov. odbočky Č-SGPS v Bratislave, krajský odborník starostlivosti o ženy v Košiciach, vedec, pedagóg, významný ženský lekár Teodor Schwarz, oddaný, verný Slovák, rodák z Pukanca (28. august 1892) – s vďakou a úctou si pripomíname 125. výročie jeho narodenia.
Prof. Schwarz patrí do prvej generácie slovenských, graduovaných gynekológov a pôrodníkov: Velits (1860 – 1921), Šeliga (1871 – 1945), Štefánik (1899 – 1989), Kadlečík (1900 – 1963). Druhou generáciou boli: Dlhoš (1910 – 1994), Hudcovič (1911 – 1981), Ponťuch, (1915 – 1989), Čunderlík (1916 – 2000), Poradovský (1916 – 2002). Tretia významná generácia: A. Bárdoš (1921 – 1992), Židovský (1921 – 1984), Šimko (1922 – 2001), Brucháč (1923 – 1986), Zajacová (1922 – 2010), Skalický (1922 – 1998), Maňka (1924 – 1996), Pakan (1924 – 1994), Toldy (1926 – 1996).
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by