Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: DOŠKOLOVANIE LEKÁROV
Vek a ovariálna rezerva
P. Harbulák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Vekový faktor zohráva čoraz významnejšiu rolu v liečbe neplodnosti. So stúpajúcim
vekom dochádza k zníženiu parametrov ovariálnej rezervy. Ovariálna rezerva je
funkčný potenciál vaječníka, ktorý odzrkadľuje počet a kvalitu v ňom obsiahnutých
oocytov. Z veľkého množstva markerov ovariálnej rezervy v súčasnosti za najvýpovednejšie
a najpresnejšie sa považujú: hormonálny marker – Antimüllerov hormón
a sonografický marker hodnotiaci počet antrálnych folikulov ovária – Antral Follicle
Count. Z pohľadu reprodukčnej prognózy sa stanovila „hraničná hodnota nízkej
ovariálnej rezervy“ („cut-off values“), ktorá umožňuje pomerne presne stanoviť zníženú
ovariálnu rezervu a zhoršenú prognózu v stimulácii vaječníkov. Vek a markery
ovariálnej rezervy sú významnými faktormi predikcie otehotnenia. Sú významnou
súčasťou diagnostiky neplodnosti a zásadným spôsobom indikujú liečebný postup.
vek AMH AFC ovariálna rezerva
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 36 – 39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by