Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Vplyv cisárskeho rezu na novorodenca
L. Dočekalová, Z. Pažická, K. Maťašová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Operačný pôrod cisárskym rezom má celosvetovo stúpajúcu tendenciu. Jeho prínos sa ukazuje v prípadoch, v ktorých by spontánny pôrod mohol ohroziť zdravie alebo život matky a dieťaťa. V súčasnosti narastá počet elektívnych výkonov na matkinu žiadosť. Viaceré štúdie preukázali, že pôrod cisárskym rezom bez medicínskej indikácie je spojený s rizikami, ktoré vplývajú nielen na bezprostrednú popôrodnú adaptáciu, ale tiež môžu negatívne ovplyvniť zdravie dieťaťa z dlhodobého hľadiska. Významnú úlohu v tomto procese zohráva absencia stresovej odpovede pri pôrode cisárskym rezom, následkom čoho sú alterované adaptačné mechanizmy na úrovni respiračného, kardiovaskulárneho, imunitného systému aj na úrovni metabolizmu a termoregulácie. Dôležitosť sa prikladá aj črevnému mikrobiómu, ktorého nižšia diverzita a odlišné druhové zastúpenie u detí narodených sekciou môže byť predispozíciou na vznik obezity, astmy, alergických a autoimunitných ochorení, či k zmenenej funkcii centrálneho nervového systému. Pri procese rozhodovania o spôsobe vedenia pôrodu by mali byť zohľadnené aj tieto riziká.
cisársky rez popôrodná adaptácia stresové hormóny mikrobióm čreva
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 131 – 135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by