Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Vrodené vývojové chyby pľúc v ultrazvukovom zobrazení
K. Bihariová, D. Kobidová, J. Višňovský, A. Bašková, M. Vagaská, D. Micenková, M. Vodecký, P. Molitoris
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

Práca prináša prehľad vrodených vývojových chýb, ktoré postihujú pľúcne tkanivo.
Sumarizuje problematiku incidencie, porúch embryologického vývoja pri vzniku
jednotlivých vrodených chýb. Zahrnuje klasifikáciu vrodených vývojových chýb, ultrasonografický
obraz, diferenciálnu diagnostiku, manažment dispenzarizácie v gravidite,
prenatálne a postnatálne možnosti liečby a prognózu plodov, resp. detí s jednotlivými
vrodenými vývojovými chybami.

SUMMARY

The work reviews congenital anomalies affecting the lung tissue. Concerning the certain
congenital anomaly, it focuses on the incidence and the failures of embryological
evolution. The text contains the classification of each anomaly, ultrasound findings,
differential diagnoses, pregnancy management, prenatal and postnatal treatment
possibilities and prognosis for the foetuses and children who suffer from the illness.

Keywords: congenital lung anomalies, congenital diaphragmatic hernia, prenatal ultrasound
imaging, embryological development of the lungs and diaphragm
vrodené vývojové chyby pľúc vrodené vývojové chyby bránice prenatálna ultrasonografia embryologický vývoj pľúc a bránice
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 70 – 77
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by