Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PôVODNÉ PRÁCE
Význam profylaxie ochorení z nedostatku jódu pre vývoj plodu a intelektu človeka
J. Podoba, k. Rácová, h. Urbánková, v. Cupaník, j. Hruška, a. Moresová, k. Kovaľová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Vďaka zavedeniu profylaxie ochorení z nedostatku jódu jodidovanou soľou v r. 1951
vymizol na Slovensku endemický kreténizmus, endemické degenerácie a endemická
struma. V poslednom období sa zistilo, že aj mierny jódový deficit v gravidite môže
spôsobiť poruchu neurokognitívnych funkcií dieťaťa. Po 15 rokoch absolútnej absencie
informácií o príjme jódu na Slovensku sme vykonali „pilotnú“ štúdiu s cieľom
zistiť odpad jódu v moči u obyvateľstva s dôrazom na gravidné ženy, najvulnerabilnejšiu
časť populácie. Zistili sme viac ako optimálny príjem jódu vo všetkých
vekových skupinách obyvateľstva s výnimkou tehotných žien, u ktorých je síce lepší
ako vo veľkej väčšine európskych krajín, je však suboptimálny, zodpovedá miernemu
jódovému deficitu. Je potrebné optimalizovať ho užívaním multivitamínových
preparátov s obsahom jódu. Odporúčame, aby sa vyšetrenie jodúrie stalo súčasťou
skríningu tyreopatií v gravidite.
ochorenia z nedostatku jódu jódová profylaxia jodidovaná soľ gravidita
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 4 – 9 ÚVOD Jódový deficit (ID) spôsobuje rôzne poruchy rastu a vývoja u ľudí a zvierat. Komplex týchto porúch sa nazýva ochorenia z nedostatku jódu (IDD), ktoré patria medzi najdôležitejšie a najbežnejšie choroby vo svete. Vyplývajú z inadekvátnej tvorby a sekrécie tyreoidálnych hormónov v dôsledku nedostatočného príjmu jódu. Medzi najdôležitejšie účinky hormónov štítnej žľazy patrí regulácia metabolizmu a ovplyvnenie rastu a vyzrievania tkanív vo fáze ich včasného vývoja. Počas ontogenézy sú potrebné najmä pre vývoj centrálneho nervového systému a kostry. Počas vývoja mozgu a vyzrievania jeho funkcií regulujú a synchronizujú viacero procesov: rast a migráciu neurónov, ich diferenciáciu a vznik polarity, synaptogenézu a myelinizáciu. V oblastiach s ťažkým chronickým ID hypotyroxinémia gravidnej a plodu spôsobuje ireverzibilné poškodenie mozgu s mentálnou retardáciou a rôznymi neurologickými abnormalitami. Najťažšou manifestáciou intrauterinného ID je kreténizmus(1). Hlavným klinickým prejavom ID v postihnutej populácii je endemická struma (ES). Je adaptačným ochorením, ktoré sa vyvíja, ak príjem jódu potrebný na tyreoidálny metabolizmus nie je dostatočný. Adaptačnými mechanizmami sa môže dosiahnuť adekvátna sekrécia tyreoidálnych hormónov napriek nízkemu až veľmi nízkemu príjmu jódu. Patria k nim: zvýšené vychytávanie jodidu štítnou žľazou, zefektívnenie hormonogenézy, zvýšenie obratu jódu, recyklovanie nehormonálneho jódu a hyperplázia štítnej žľazy. Rozhodujúcu úlohu v adaptácii na ID hrá zvýšená sekrécia TSH. Hoci struma vzniká pôvodne ako adaptačný jav, ide o patologický stav. U mnohých osôb chronicky vystavených ID sa totiž vyvinú adekvátne adaptačné mechanizmy bez hyperplázie štítnej žľazy. Najviac pri dlhotrvajúcom alebo ťažkom ID adaptačné mechanizmy postupne zlyhávajú(2). Ľudia žijúci v oblastiach s ťažkým ID môžu mať priemerný pokles IQ až o 13,5 bodu v porovnaní s porovnateľnými komunitami v oblastiach s normálnym príjmom jódu. Tento mentálny deficit má negatívny vplyv na schopnosť detí učiť sa, na zdravotný stav žien, na kvalitu života a ekonomickú produktivitu v
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by