Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Súborné práce
Vzťah šijového prejasnenia k morfologickým abnormalitám plodu
E. Korňanová, A. Maľová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Šijové prejasnenie je ultrasonografický marker známy už desaťročia. Jeho patologické zväčšenie je asociované najmä s aneuploidiami. V literatúre je opísaných viac ako 100 ďalších morfologických abnormalít asociovaných s týmto markerom. Jeho patologické zväčšenie môže poukazovať aj na zvýšené riziko fetálneho úmrtia alebo oneskorenie vývoja. V tomto článku sa zameriavame na manažment plodov so zväčšeným šijovým prejasnením nad 95. percentil s normálnym karyotypom. Poukazujeme nielen na nutnosť invazívneho odberu choriových klkov kvôli vylúčeniu genetického ochorenia, ale predovšetkým na správny diferenciálnodiagnostický postup v prípade fyziologického karyotypu.
šijové prejasnenie morfologické abnormality odber choriových klkov fetálna echokardiografia
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 69 – 74
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by