Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica zo spoločnej schôdze nového a odstupujúceho výboru SGPS a revíznej komisie konanej dňa 21. júna 2018 o 19,00 hod. Nižnej (1-1/2018)
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Program:
1. O tvorenie, prezencia a schválenie programu
2. K ontrola uznesení
3. S práva o činnosti SG PS a výboru za roky 2014-2018
4. S práva volebnej komisie o priebehu a výsledkoch volieb
na roky 2018-2022
5. V oľby predstaviteľov Výboru a R evíznej komisie
SGPS
6. Príprava zjazdu SGPS
7. Prípravy VI . spoločnej konferencie SG PS a ČG PS
8. Príprava volieb do predsedníctiev odborných sekcií
9. N ávrh koncepcie starostlivosti o tehotnú ženu a pôrod
10. R ôzne
11. Záver
M. Redecha
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by