Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (9-2/2016) konaného dňa 9. 6. 2016 v Karlových Varoch
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2016
PRÍTOMNÍ (PODĽA PREZENČNEJ LISTINY): MUDr. JOZEF ADAM , PhD., MUDr. TIBOR BIELIK, PhD.,
PROF. MUDr. MIROSLAV BOROVSKÝ, CSc., PROF. MUDr. JÁN DANKO, CSc., PROF. MUDr. KAROL HOLOMÁŇ, CSc.,
DOC. MUDr. IVAN HOLLÝ, CSc., MUDR. ĽUDOVÍT JANEK St., DOC. MUDr. MIROSLAV KORBEĽ, CSc.,
PROF. MUDr. ŠTEFAN LUKAČÍN, PhD., PROF. MUDr. MILOŠ MLYNČEK, CSc., DOC. MUDr. MARTIN REDECHA, PhD.,
DOC. MUDr. IGOR RUSŇÁK, CSc., PROF. MUDR. JÁN ŠTENCL, CSc.,PROF. MUDr. MICHAL VALENT, DrSc. (14)
REVÍZNA KOMISIA: MUDr. MARIÁN THOLT, MUDr. TOMÁŠ DANYS, MUDr. ĽUBOSLAV MRÁZ (3)
NEPRÍTOMNÍ: VÝBOR: DOC. MUDr. JOZEF VIŠŇOVSKÝ, PhD. (1)
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by