Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2018
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Gynekológia
pre prax 4/2018
Téma čísla
Editoriál - Komplikácie tehotnosti
Karol Dókuš
RhD aloimunizácia v tehotnosti – stručný prehľad manažmentu
Iveta Švecová, Zuzana Laučeková, Michala Harbuláková
Dopad aplikácie nových diagnostických kritérií gestačného diabetu mellitu
Richard Školka, Karol Dókuš, Boris Hudec, Jozef Višňovský
Systémový lupus erythematosus v tehotnosti
Zuzana Laučeková, Iveta Švecová, Kristína Biskupská-Boďová, Dana Prídavková, Karol Dókuš, Pavol Žúbor
Cytomegalovírusová infekcia v tehotenstve
Lenka Šváčová, Boris Hudec, Richard Školka, Lenka Rosová
Prehľadové práce
Porovnanie rozpočtu 2 skríningových stratégií rakoviny krčka maternice na Slovensku
Branislav Potančok
Transuretrálne aplikované bulking agents pri liečbe stresovej inkontinencie moču u žien
Branislav Kopčan, Peter Kaščák, Matej Vidoman
Liečba pooperačnej bolesti
Miriama Madajová, Peter Kaščák
Súčasný výskyt karcinómu ovária a uteru
Milan Matta, Andrea Grešová, Marcel Lupták, Tatiana Borošová, Róbert Tóth
Konferencia ESMO 2018 – zmena v terapii karcinómu ovárií?
Tomáš Šálek
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Gynekológia
pre prax
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
©2019 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by