Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Moderní gynekologie a porodnictví – Článok Základy ženské „sexuální“ anatomie a fyziologie

Moderní gynekologie a porodnictví

Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
1211-1058
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní gynekologie a porodnictví
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Predplatné na rok 2023: 25.00 €
ČLÁNOK JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH POUŽÍVATELOV Prihlásiť sa

Ročník 2023  Témy časopisu Moderní gynekologie a porodnictví 2 / 2023

Gynekologická sexuologie

Úvod
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Postavení gynekologické sexuologie v oboru gynekologie a porodnictví
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Základy ženské „sexuální“ anatomie a fyziologie
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Neuroendokrinologické aspekty ženské sexuality
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Ženské sexuální dysfunkce
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Parafilie u žen
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Transsexualita
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Ženská sexualita a obezita
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Ženské „sexuální“ tekutiny
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Gynekologické vyšetření oběti znásilnění a pohlavního zneužití
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Gynekologická péče o lesbické a bisexuální ženy i ženy po konverzi pohlaví (FtM, MtF)
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Vliv farmak na sexuální chování žen
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů ženských sexuálních problémů
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Mutilace ženského genitálu
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

ŠÉFREDAKTOR
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

ODBORNÝ KOREKTOR
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

ČLENOVÉ
Mgr. Lýdie Bílová – ÚPMD
MUDr. Zuzana Líbalová Čepická – Levret, Praha
PhDr. Vlasta Dvořáková – Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
MUDr. Petr Hubka, PhD. – GPK, Apolinář, Praha
MUDr. Karel Huml – GPK, Olomouc
prof. MUDr. Martin Huser, PhD. – GPK, Brno
doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD. – GPK, Hradec Králové
MUDr. Karol Kanaba – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Kaščák, PhD. – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín
MUDr. Vladimír Korečko, PhD. – GPK, Plzeň
MUDr. Erik Lajtman, PhD. – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN a UKF v Nitre
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. – Katedra ošetrovateľstva Ružomberok
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD. – I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marek Pluta, PhD. – Praha Motol
MUDr. Jiří Presl, PhD. – GPK, Plzeň
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. – II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
MUDr Blanka Vavřínková, CSc. – Gynera s.r.o., Praha
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, RN, RM – Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Olomouc
prof. MUDr. Michal Zikán, PhD. – Gynekologicko porodnická klinika, Nemocnice Bulovka, Praha

4x ročne
1211-1058
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní gynekologie a porodnictví
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Predplatné na rok 2023: 25.00 €