Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Moderní gynekologie a porodnictví – Článok Benigní nádory prsu

Moderní gynekologie a porodnictví

Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
1211-1058

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní gynekologie a porodnictví
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Predplatné na rok 2024: 25.00 €
ČLÁNOK JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH POUŽÍVATELOV Prihlásiť sa

Ročník 2023  Témy časopisu Moderní gynekologie a porodnictví 3 / 2023

Karcinom prsu

Predslov
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Význam ezrinu a moesinu v procese iniciácie a progresie karcinómu prsníka. Rysujú sa nové potenciálne ciele liečby?
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Naše skúsenosti s chirurgickým navádzacím systémom SCOUT®
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Peroperačná detekcia metastáz v sentinelových uzlinách metódou OSNA
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Benigní nádory prsu
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Granulomatózní mastitida – kazuistika
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Manažment HER2-pozitívnych zhubných nádorov prsníka
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Lokálne pokročilý metaplastický karcinóm prsníka
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Hypoxia a karbonická anhydráza IX v karcinóme prsníka
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Rekonstrukce prsu – onkoplastická chirurgie
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Vplyv vitamínu Kna zdravie a jeho suplementácia
Dostupné iba pre prihlásených používateľov
Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

ŠÉFREDAKTOR
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

ODBORNÝ KOREKTOR
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

ČLENOVÉ
Mgr. Lýdie Bílová – ÚPMD
MUDr. Zuzana Líbalová Čepická – Levret, Praha
PhDr. Vlasta Dvořáková – Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
MUDr. Petr Hubka, PhD. – GPK, Apolinář, Praha
MUDr. Karel Huml – GPK, Olomouc
prof. MUDr. Martin Huser, PhD. – GPK, Brno
doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD. – GPK, Hradec Králové
MUDr. Karol Kanaba – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Kaščák, PhD. – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín
MUDr. Vladimír Korečko, PhD. – GPK, Plzeň
MUDr. Erik Lajtman, PhD. – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN a UKF v Nitre
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. – Katedra ošetrovateľstva Ružomberok
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD. – I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marek Pluta, PhD. – Praha Motol
MUDr. Jiří Presl, PhD. – GPK, Plzeň
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. – II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
MUDr Blanka Vavřínková, CSc. – Gynera s.r.o., Praha
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, RN, RM – Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Olomouc
prof. MUDr. Michal Zikán, PhD. – Gynekologicko porodnická klinika, Nemocnice Bulovka, Praha

4x ročne
1211-1058

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní gynekologie a porodnictví
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Predplatné na rok 2024: 25.00 €