Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Výsledok vyhľadávania pre „adherencia“ – Amedi.sk
Domov Vyhľadávanie
Vyhľadávanie výrazu

"adherencia"

Boli nájdené tieto výsledky: 21x článok, 1x podujatie, 5x kniha

Výsledky sú roztriedené v taboch podľa druhu.

Všeobecný lekár, Ročník 2023, číslo 2
Všeobecný lekár, Ročník 2023, číslo 2
Neurológia, Ročník 2022, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2022, číslo 2
Pediatria, Ročník 2017, číslo 1
Gastroenterológia pre prax, Ročník 2016, číslo 1
Interná medicína, Ročník 2015, číslo 12
Klinická urológia, Ročník 2015, číslo 3
Neurológia, Ročník 2015, číslo 2
Interná medicína, Ročník 2010, číslo 6
Interná medicína, Ročník 2009, číslo 9
Článok    Aspirínová dilema
Interná medicína, Ročník 2008, číslo 6
Kardiológia pre prax, Ročník 2004, číslo 1
5.-7.2.2015, Hotel Crowne Plaza****, Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, s medzinárodnou účasťou
Publikácia sa venuje základným charakteristikám autoimunitne podmieneného diabetu mellitu 1. typu, najčastejším asociovaným autoimunitným ochoreniam, ich možnou manifestáciou vo vzťahu k diabetu, vzájomným genetickým súvislostiam a tiež súčasným odporúčaniam ich skríningu.Cena 10,00 €
Uvedená publikácia reaguje na rýchlo sa meniacu geopolitickú situáciu v Európe, kedy s prílivom emigrantov z juhovýchodnej Ázie a Afriky sa mení aj genetická skladba európskej populácie. Týka sa to aj výskytu mutácií hemoglobínových génov, ktoré boli v Európe doteraz prakticky neznáme a ktoré sú často sprevádzané vážnym klinickým obrazom.Cena 7,00 €
Pri známej epidemiologickej situácii na Ukrajine, kde sa stále vyskytujú infekčné ochorenia, ako sú tuberkulóza, osýpky, dokonca aj detská obrna, nehovoriac o zvýšenom výskyte HIV, si nemôžeme dovoliť poslať do našich detských kolektívov deti, o ktorých nič nevieme. Pred vstupom do našich škôl a škôlok musíme zhodnotiť ich zdravotný stav, anamnézu, niektoré majú závažné základné ochorenia, potrebujú pokračovať v liečbe.Cena 15,00 €
Publikácia Manuál pre prácu primárneho pediatra IV., bola vydaná pri príležitosti konania podujatia 7. Dni primárnej pediatrie a prináša niekoľko ďalších noviniek do práce primárneho pediatra.Cena 15,00 €
Produkt    Myómy maternice
Kniha Myómy maternice komplexne opisuje aktuálny pohľad na problematiku myómov u žien. Ide síce o benígne, no kvalitu života výrazne zhoršujúce ochorenie, ktoré postihuje takmer 40 % žien.Cena 14,00 €
Zadanému výrazu nevyhovuje žiadny obsah.