Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Výsledok vyhľadávania pre „eclampsia“ – Amedi.sk
Domov Vyhľadávanie
Vyhľadávanie výrazu

"eclampsia"

Boli nájdené tieto výsledky: 40x článok, 0x podujatie, 3x kniha

Výsledky sú roztriedené v taboch podľa druhu.

Gynekológia pre prax, Ročník 2024, číslo 2
Interná medicína, Ročník 2024, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2023, číslo 4
Interná medicína, Ročník 2023, číslo 10
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2023, číslo 3
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2022, číslo 4
Všeobecný lekár, Ročník 2022, číslo 1
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2022, číslo 2
Gynekológia pre prax, Ročník 2022, číslo 2
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2022, číslo 1
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2021, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2021, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2021, číslo 2
Kardiológia pre prax, Ročník 2021, číslo 1
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 4
Interná medicína, Ročník 2020, číslo 11
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2020, číslo 3
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 2
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 2
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 2
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 1
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2020, číslo 1
Gynekológia pre prax, Ročník 2019, číslo 2
Gynekológia pre prax, Ročník 2019, číslo 2
Gynekológia pre prax, Ročník 2018, číslo 4
Gynekológia pre prax, Ročník 2018, číslo 3
Gynekológia pre prax, Ročník 2018, číslo 1
Gynekológia pre prax, Ročník 2018, číslo 1
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo, Ročník 2018, číslo 1
Zadanému výrazu nevyhovujú žiadne podujatia.
Produkt    DIABETES MELLITUS
Kniha poskytuje ucelený pohľad na praktické aspekty diabetológie, s ktorými sa každodenne stretávame pri starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus. Umožňuje oboznámiť sa s diagnostikou, klasifikáciou a liečbou diabetes mellitus 1. a 2. typu.Cena 24,00 €
Publikácia je po všetkých stránkach kvalitná a dosahuje vysokú vedeckú, odbornú aj didaktickú úroveň. Prispieva k objasneniu hemodynamických zmien, ktoré sa odohrávajú v splanchnickej cirkulácii u plodov na konci tehotnosti a u zdravých novorodencov počas prvých 72. hodín života.Cena 9,00 €
Vybrané kapitoly z histórie oftalmológie na Slovensku poukazujú na historické súvislosti a podmienky, ktoré viedli k procesu formovania, osamostatnenia a neskoršieho klinického rozvoja očného lekárstva v rámci Slovenska a hlavne v rámci Bratislavy.Cena 18,00 €
Zadanému výrazu nevyhovuje žiadny obsah.