Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Anatomická a morfometrická štúdia ľudskej hipokampálnej formácie s klinickými aspektmi
Hisham El Falougy1, Peter Weismann1, Stanislav Šutovský2, Peter Turčáni2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Hippocampus proprius, gyrus dentatus a subiculum pozostávajú primárne z jedného základného typu buniek a s nimi súvisiacimi interneurónmi. Náchylnosť neurónov hipokampálnej formácie k patologickým procesom závisí od typu buniek a oblasti, kde sa dané bunky nachádzajú. Presné histopatologické korelácie s MRI pacientov s kognitívnym zhoršením sú nejasné. Viacerí autori porovnávajú iba objemové – kvantitatívne MRI a histologické parametre hipokampov. Iní autori sa zaoberajú iba stanovením objemových parametrov hipokampov v korelácii s kognitívnou insuficienciou. Pochopenie mechanizmu patologických procesov musí byť na základe poznatkov cytoarchitektúry hipokampu a jeho laminárnej štruktúry. Predkladaná práca popisuje a definuje jednotlivé oblasti hipokampu ako aj ich hranice za účelom prispieť k neuroanatomickým štúdiám hipokampu.
hipokampálna formácia histopatológia MRI
Neurológia 2013; 8 (2): 80-83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by