Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Autizmus – etiopatogenéza, klinické obrazy, liečba
Miroslav Murgaš
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Autizmus je komplexná, heterogénna, behaviorálne definovaná neurovývinová porucha, charakterizovaná narušením sociálnej interakcie a komunikácie, repetitívnym správaním a obmedzenými záujmami. Napriek skutočnosti, že v súčasnej dobe nie je známy biologický marker ochorenia, autizmus sa považuje za poruchu s neurobiologickým základom. Za charakteristickou klinickou symptomatológiou je včasná porucha kaskádovitej a recipročnej dynamiky mozgového vývinu s ustrnutím na nižších vývinových úrovniach. Autizmus predstavuje celoživotnú poruchu, vývin postihnutého jedinca je narušený od útleho detstva. V súčasnosti sa spoľahlivá veková hranica jeho diagnózy pohybuje medzi 2. a 3. rokom života.
detský autizmus pervazívne neurovývinové poruchy morfogenetické systémy etiopatogenéza liečba
Neurológia 2008; 3 (2): 71-74
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by