Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Karotická endarterektómia v súbore našich pacientov s karotickou stenózou
Dušan Kanát, Vladimír Donáth, Ján Kothaj, Patrícia Tršková, Karol Štaudinger
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Úvod: Karotická stenóza je jednou z príčin vzniku CMP. Endarterektómia arteria carotis interna predstavuje základný postup pri definitívnom riešení cerebrovaskulárnej insuficiencie u pacientov s extrakraniálnymi prejavmi aterosklerózy. Metodika: Retrospektívne zhodnotenie súboru operovaných pacientov pre závažnú karotickú stenózu, vyhodnotené epidemiologické údaje pacientov, výskyt rizikových faktorov, frekvencia komplikácii. Sledovanie vývoja klinického stavu pacientov po operácii na antiagregačnej liečbe klopidogrelom a ASA. Výsledky: V rokoch 2005-2007 bolo na Oddelení cievnej chirurgie Chirurgickej kliniky FNsP FDR v Banskej Bystrici realizovaných 104 rekonštrukčných operácii v oblasti karotickej bifurkácie. V súbore operovaných pacientov sa v pooperačnom priebehu vyskytli komplikácie typu CMP 8 %, u 2 % pacientov vznikla lézia hlavových nervov. Išlo o pacientov s vysokým stupňom karotickej stenózy s bilaterálnymi nálezmi stenookluzívnych procesov a vyšším vaskulárnym rizikom. V sledovanom súbore pacientov liečených pooperačne klopidogrelom po dobu 3 mesiacov nedošlo k recidíve ischemických mozgových príhod. Záver: Zhodnotením súboru našich pacientov so závažnými karotickými stenózami riešenými karotickou endarterektómiou sme dospeli k záveru, že je potrebné individuálne zvažovať riziko a benefit operačnej intervencie a možnosť endovaskulárnej liečby. Sledovaním ďalšieho klinického stavu pacientov liečených adekvátnou antiagregačnou liečbou sme potvrdili význam jej včasného podávania v prevencii recidívy CMP.
cievna mozgová príhoda karotické stenózy endarterektómia antiagregačná liečba
Neurológia 2008; 3 (3): 161-164
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by