Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Prvé skúsenosti s liečbou sclerosis multiplex natalizumabom (tysabri)
Ľubomír Lisý
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Uvedená je stručná kazuistika prvého pacienta liečeného natalizumabom v Slovenskej republike pri diagnóze sclerosis multiplex. Natalizumab je prvou monoklonálnou protilátkou schválenou pre liečbu tohoto ochorenia. Liečba natalizumabom u tohoto pacienta bola indikovaná pre výraznú progresiu ochorenia napriek pokračujúcej liečbe interferonom beta. Stav pacienta doposiaľ po absolvovaní 11 mesačnej liečby natalizumabom je stabilizovaný. Pri kontrolnom MR vyšetrení po polroku liečby natalizumabom je zreteľná redukcia veľkosti zápalových ložísk. Liek je nádejou pre pacientov s agresívnymi prejavmi ochorenia ako aj pri zlyhaní inej imunomodulačnej liečby.
natalizumab imunomodulačná liečba sklerózy multiplex
Neurológia 2007; 2 (3): 197 - 198
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by