Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Moderní gynekologie a porodnictví – Článok Úvod

Moderní gynekologie a porodnictví

Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
1211-1058

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní gynekologie a porodnictví
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Predplatné na rok 2024: 25.00 €
Téma: Prekancerózy v gynekologii

Úvod

Jiří Sláma

Vážení kolegové,
monotematické číslo MGaP věnované prekancerózám děložního hrdla vyšlo naposledy v roce 2010 (volum 19/číslo 3), a přesto zůstává většina obsažených informací nadále v platnosti. Jednotlivé kapitoly o prekancerózách ostatních částí ženských pohlavních orgánů se navíc tu a tam objevily i v dalších číslech MGaP. V mezičase se současně také významně zvýšila dostupnost validních informací na internetu a bylo vydáno několik obsáhlých českých monografií a učebnic.
Úlohou předkládaného vydání MGaP tak bylo především tyto dobře dostupné informace rozvinout o témata zahrnující nové příspěvky a přístupy nebo aktualizovat kapitoly, které se dočkaly zcela nových poznatků. Příznivým faktem je, že autorství řady z nich s bravurou zvládli kolegové z nově nastupující generace onkogynekologů a expertních kolposkopistů. V kombinaci s dostupnými doporučenými postupy ČGPS je díky tomu možné získat rychlý a poměrně komplexní vhled do jedné ze zajímavých a stále velmi aktuálních problematik našeho oboru.

Přeji zajímavé a poučné čtení.

V Praze říjen 2022

Moderní gynekologie a porodnictví 29, 2022, č. 3, 223
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Moderní gynekologie a porodnictví 3 / 2022

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

ŠÉFREDAKTOR
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA
MUDr. Roman Peschout
Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava

ODBORNÝ KOREKTOR
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

ČLENOVÉ
Mgr. Lýdie Bílová – ÚPMD
MUDr. Zuzana Líbalová Čepická – Levret, Praha
PhDr. Vlasta Dvořáková – Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
MUDr. Petr Hubka, PhD. – GPK, Apolinář, Praha
MUDr. Karel Huml – GPK, Olomouc
prof. MUDr. Martin Huser, PhD. – GPK, Brno
doc. MUDr. Marian Kacerovský, PhD. – GPK, Hradec Králové
MUDr. Karol Kanaba – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Peter Kaščák, PhD. – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín
MUDr. Vladimír Korečko, PhD. – GPK, Plzeň
MUDr. Erik Lajtman, PhD. – Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN a UKF v Nitre
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. – Katedra ošetrovateľstva Ružomberok
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD. – I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Marek Pluta, PhD. – Praha Motol
MUDr. Jiří Presl, PhD. – GPK, Plzeň
MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. – II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava
MUDr Blanka Vavřínková, CSc. – Gynera s.r.o., Praha
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, RN, RM – Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd, Olomouc
prof. MUDr. Michal Zikán, PhD. – Gynekologicko porodnická klinika, Nemocnice Bulovka, Praha

4x ročne
1211-1058

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Moderní gynekologie a porodnictví
Moderní gynekologie a porodnictví
Časopis pro postgraduální vzdělávaní gynekologů, porodníků a porodní asistenty
4x ročne
Predplatné na rok 2024: 25.00 €