Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Clinical urology – Článok Multiple sclerosis and the urologist

Clinical urology

Postgraduate scientific medical journal. Magazine Slovak Association of Urology.
Period 3x per year
1336-7579
The journal is indexed in the Slovak National Bibliography, Bibliographiia Medica Slovaca (BMS) and listed to citation database CiBaMed. All articles are reviewed. The publisher does not bear any responsibility for data and opinions of particular authors of the articles or advertisements. The articles on grey pages are company promotions or non reviewed information, an author is responsible for the content. Any reproduction of the content is allowed only with direct consent of the editorial office.
Predplatné
Clinical urology
Clinical urology
Postgraduate scientific medical journal. Magazine Slovak Association of Urology.
Period 3x per year
Téma: 

Multiple sclerosis and the urologist

Marek Vargovčák, Ladislav Valanský, Nora Klímová

Cieľ práce: V práci prezentujeme aktuálny prehľad urologického prístupu k pacientom so sklerózou multiplex (SM), so zameraním na patológiu a patofyziológiu vplyvu na močovo-pohlavné ústrojenstvo, diagnostický postup a liečbu neurologických a urologických symptómov. Prezentujeme tiež vlastné klinické pozorovania v skupine 31 pacientov so SM vyšetrených od septembra 2004 do júna 2006. Materiál a metódy: Aktuálne práce so zameraním na neurologické a urologické prejavy SM, ako aj práce zamerané na diagnostiku a liečbu ochorenia boli vyhľadané pomocou MEDLINE databázy. Následne bolo analyzovaných 31 urodynamických nálezov a vyšetrení u pacientov s evidentne diagnostikovanou SM. Výsledky: Symptómy močových ciest u SM pacientov siahajú od urgencií, urgentnej inkontinencie až po retenciu moču. Symptómy neodrážajú patologické zmeny na močových cestách, ale paralelnú dysfunkciu pyramídových dráh. Urodynamické vyšetrenie zohráva významnú úlohu v hodnotení manažmentu močového mechúra. Najčastejším urodynamickým nálezom je detrúzorová hyperaktivita u 74 % pacientov v našom súbore. Nasleduje detrúzoro-sfinkterická dyssynergia u 13 % a detrúzorová hypo až areflexia u 13 % pacientov. Menej ako 1 % pacientov má poškodené renálne funkcie a väčšina môže byť liečená konzervatívnymi metódami. V prípade zlyhania konzervatívnej liečby môže byť efektívnou chirurgická liečba. Incidencia sexuálnej dysfunkcie je 80 % u mužov a 72 % u žien. Liečba je zameraná na zlepšenie celkového stavu pacientov a navodenie erektilnej alebo orgazmickej funkcie. Záver: Napriek tomu, že močovo-pohlavné príznaky u SM pacientov sú zriedkavo život ohrozujúce, spôsobujú signifikantnú morbiditu a frustráciu pacientov. Urológ preto musí byť aktívne zapojený do multidisciplinárnej liečby týchto pacientov.
Kľúčové slová: skleróza multiplex, urodynamické vyšetrenie, močový mechúr, neurogénny

Klin. urol. 2007; 3 (1): 33 - 40
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2007  Témy časopisu Clinical urology 1 / 2007

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články
CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD
prof. Andrzej Borówka, M.D., PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. Imre Romics, M.D., PhD.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
doc. MUDr. František Záťura, PhD.
MUDr. Peter Zvara, PhD.

PROFESSIONAL EDITOR
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

EDITOR-IN-CHIEF
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAPHIC LAYOUT AND TYPESETTING
Lucia Vecseiová
e-mail: dtp@amedi.sk

MARKETING MANAGER
Ing. Dana Chodasová
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

ECONOMY AND SUBSCRIPTIONS
Ing. Mária Štecková
telefón: 02/55 64 72 48
mobil: 0911 117 949
e-mail: ekonom@amedi.sk

LANGUAGE PROOFREADING
Mgr. Eva Doktorová

PROOFREADING OF ENGLISH TEXTS
Mgr. Jana Bábelová
SECTIONS

OVERVIEW PAPERS
The latest knowledge on disease and disease groups aetiology, pathogenesis, diagnoses and therapy. Maximum extent is 7 pages of text (font ARIAL or TIMES, font size 12, line spacing 1.5). In case of more extensive theme elaboration it is possible to divide the paper to several parts after agreement with editorial office.

ORIGINAL PAPERS
Structuring: introduction, clinical group and methods, results, discussion, conclusion, bibliography

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTICAL ALGORITHMS
Diagnosis and therapy processed into tables and schemes, with minimum text, with emphasis on conciseness and clarity.

CASE STUDY
Maximum extent is 3 pages. Structuring: summary, case study, conclusion, bibliography.

MISCELLANEOUS
Reaction to overview articles, news in the field of diagnostics, therapy, trial results (maximum 3 pages), reports from professional events, abstracts from scientific work published abroad, not older than 1 year. Maximum extend is 1 page. Title of the paper in Slovak/Czech, authors, workplace, then title of the paper in English with full citation.


MANUSCRIPT ELABORATION

Write the paper on computer in any common text editor.
write full length of lines (do not use ENTER at the end of a line)
- do not arrange text into columns
- do not do page make-up, put tables at the end of the paper
- distinguish precisely numbers 1, 0 and letters l, O
- use always parentheses ( )
- explain abbreviations always when first used


MANUSCRIPT REQUIREMENTS

1. An accurate paper title, names and surnames of all authors including titles, authors` workplace. The first author address including the phone number, fax and e-mail address.
2. Summary - structured abstract: goal of work, material and methods (do not state the name of the workplace), results, conclusion
3. Key words - in the extent of 3-6.
Write in 1st or 3rd person singular or plural (unify according the type of an article).
4. English translation: the title of the paper, summary, key words 5. Text
If you insert pictures into a document, send also their original files in "jpg" format, create graphs in Excel and send also their original files. If you send photo documentation via post office, please, send just high-class originals. Mark each original by a number, under which it is mentioned in the text. Write in 1st or 3rd person singular or plural (unify according the type of an article). In the text do not use highlighting of the text as e.g. underlined text, bold, with exception of titles, references to pictures, tables, graphs.

6. Bibliography
Citations are numbered chronologically in bold, references in the text are stated by the number of citations in parentheses.
Citation means in general: the surname of the author (authors), title of the work, year of issuing, volume, pages.
Do not use "ét al.", but state all authors.

Examples of citations:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981:15-27.

Do not use dots after first names in citations. Do not use colon but dot after names of authors. Use semi-colon after the year of publishing, colon is before pages.

The editorial board reserves the right to make small stylistic changes in the paper. If it is necessary to shorten the paper, the consent of the author will be required. All articles are reviewed.

Which of following factors is not related to rosacea?
a. genetic predisposition
b. Scandinavian origin
c. propionibacterium acnes
d. endothelial growth factor

The editorial board reserves the right to make small stylistic changes in the paper. If it is necessary to shorten the paper, the consent of the author will be required. All articles are reviewed.

All published papers are paid.

Send contributions in the e-mail to the address: paulenova@amedi.sk
Period 3x per year
1336-7579
The journal is indexed in the Slovak National Bibliography, Bibliographiia Medica Slovaca (BMS) and listed to citation database CiBaMed. All articles are reviewed. The publisher does not bear any responsibility for data and opinions of particular authors of the articles or advertisements. The articles on grey pages are company promotions or non reviewed information, an author is responsible for the content. Any reproduction of the content is allowed only with direct consent of the editorial office.
Predplatné
Clinical urology
Clinical urology
Postgraduate scientific medical journal. Magazine Slovak Association of Urology.
Period 3x per year