Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Adriena sakalová, lukáš plank, dana škultétyová, zdenka štefániková, mikuláš hrubiško, martin mistrík, eva drahošová
Adriena Sakalová, Lukáš Plank, Dana Škultétyová, Zdenka Štefániková, Mikuláš Hrubiško, Martin Mistrík, Eva Drahošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Systémová amyloidóza je nevyliečiteľná metabolická choroba zapríčinená monoklonovou transformáciou plazmatických buniek produkujúcich nerozpustnú bielkovinu - amyloid, ktorá sa ukladá do extracelulárnych priestorov vitálne dôležitých orgánov a toxickým poškodením nastáva ich deštrukcia a funkčné zlyhanie s priemerným prežitím 1-2 roky. Doterajšie poznatky o ultraštruktúre a imunochemických vlastnostiach amyloidu vrátane molekulovej genetiky neobjasnili definitívne problém etiopatogenézy, ale zlepšili možnosti jej včasnej diagnózy a liečby. Plazmatická bunka má dlhý mitotický polčas, a preto všetky plazmocelulárne klonové procesy sa charakterizujú v iniciálnom štádiu iba miernou plazmocytózou (10 % ± 5). Pri AL amyloidóze sa zisťuje v sére, ale najmä v moči paraproteín (najčastejšie λ, IgGλ, zriedka ďalšie), ktorý podlieha amyloidogénnej premene. V práci autori informujú o súčasných poznatkoch. Zmieňujú sa ďalej o vlastných skúsenostiach u 32 chorých a prezentujú kazuistiku nefrotického syndrómu s myelómovou infiltráciou obličiek pri asymptomatickom (smoldering) mnohopočetnom myelóme s prežitím 65 mesiacov.
Systémová AL amyloidóza AL amyloidóza pri mnohopočetnom myelóme renálna amyloidóza
Interná med. 2009; 9 (7-8): 338-342
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by