Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Adultná forma stillovej choroby s refraktérnou pleuritídou bez výraznej hyperferitinémie
Veronika Csibová, Michal Rastislav Piják, Štefan Hrušovský, Martin Demeš, Štefánia Moricová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Autori uvádzajú kazuistiku 46-ročnej pacientky s adultnou formou Stillovej choroby, u ktorej v klinickom obraze dominovala masívna exudatívna polyserozitída. Diagnóza Stillovej choroby sa stanovila na základe diagnostických kritérií Yamaguchiho, Cusha a Fautrela po vylúčení infekčných, onkologických a iných chorôb prebiehajúcich pod podobným klinickým obrazom. Polyserozitída, prítomná v úvode choroby, si vyžadovala opakované evakuačné pleurálne punkcie a fenestráciu perikardu. Klinické prejavy ustúpili po zahájení liečby kortikoidmi, ktorých detrakcia bola opakovane spojená s klinickým relapsom, ale bez manifestácie serozitídy, ku ktorým sa pridružil prchavý makulopapulózny exantém. Po pridaní metotrexátu bola pacientka niekoľko mesiacov v klinickej remisii, keď po infekcii dýchacích ciest došlo znovu k relapsu s obrazom obojstranného pleulárneho výpotku. Pri zvýšení dávky kortikoidov a pridaní cyklosporínu, masívny pleurálny výpotok pretrvával, aj napriek ústupu ostatných klinických a laboratórnych prejavov. Z podobným prípadom sme sa doteraz v literatúre nestretli. Kazuistika si zasluhuje pozornosť vzhľadom na ojedinelý výskyt tejto choroby bez prítomnosti výraznej hyperferitinémie, ktorá sa považuje za patognomonickú pre túto chorobu, a rezistenciu pleuritídy na štandardnú imunosupresívnu liečbu. Zvláštnosťou prípadu je aj nález atypickej populácie buniek v kostnej dreni.
Stillová choroba dospelých refraktérna pleuritída hyperferitinémia
Interná med. 2009; 9 (7-8): 343-347
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by