Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Aká je úloha kombinovanej antihypertenzívnej liečby pri kontrole hodnôt tlaku krvi?
Anna Vachulová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2013
Napriek pokrokom a novým poznatkom v liečbe artériovej hypertenzie má stále veľa pacientov nedostatočne kontrolované hodnoty tlaku krvi. Nedostatočná kontrola hodnôt tlaku krvi u väčšiny pacientov s artériovou hypertenziou môže mať viacero príčin, a to jednak zo strany lekára, ako i zo strany pacienta. Zjednodušenie liečby pomocou fixných kombinácií antihypertenzívnych liekov pomôže optimalizovať manažment pacienta s artériovou hypertenziou. Použitie fixnej kombinácie, ktorá obsahuje enzým konvertujúci angiotenzín a blokátor kalciových kanálov, má širokú medicínu dôkazov. Vedie jednak k poklesu hodnôt tlaku krvi, ale i k zníženiu kardiovaskulárnej mortality vo viacerých skupinách pacientov. Európske odporúčania pre manažment artériovej hypertenzie preferujú použitie fixnej kombinácie v liečbe pacienta s artériovou hypertenziou.
artériová hypertenzia kombinovaná liečba perindopril arginín a amlodipín fixné kombinácie
Interná med. 2013; 13 (5): 273-275
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by