Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Ako ďalej po zlyhaní metformínu (su deriváty vs dpp-4 inhibítory) – prehľad podľa kritérií ada/easd 2012
Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2014
Základnou myšlienkou názorového stanoviska Americkej diabetologickej asociácie a Európskej asociácie pre štúdium diabetu (ADA/EASD) publikovaného v roku 2012, ktoré rozoberá manažment hyperglykémie u pacientov s diabetom mellitom 2. typu, je personalizovaný prístup zameraný na pacienta. Je všeobecne akceptované, že metformín je preferovaný ako liek prvej voľby, ak nie je kontraindikovaný a ak je tolerovaný. Ak monoterapia metformínom nevedie k dosiahnutiu alebo k udržaniu cieľo- vých hodnôt HbA1c, ďalším krokom je pridanie buď derivátu sulfonylurey, tiazolidíndiónu, inhibítora dipeptidylpeptidázy-4, agonistu GLP-1 receptorov alebo inzulínu. Autori v texte rozoberajú výhody a nevýhody DPP-4 inhibítorov vs SU derivátov podľa kritérií ADA/EASD.
ADA/EASD názorové stanovisko manažment hyperglykémie SU deriváty DPP-4 inhibítory
Interná med. 2014; 14 (6): 269-273
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by