Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Aktuálne možnosti diagnostiky karcinómu prostaty
Peter Ščešňák, Ivan Minčík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Karcinóm prostaty predstavuje malignitu so stúpajúcou incidenciou a variabilnou agresivitou. Patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Diagnostika ochorenia sa opiera o základnú triádu vyšetrení- PSA (prostatický špecifický antigén), DRV (digitálne rektálne vyšetrenie) a TRUS-Bx (transrektálnu ultrazvukovú biopsiu prostaty). V súčasnej dobe nie je k dispozícii žiadny špecifický nádorový marker priamo pre KP (karcinóm prostaty) a ani žiadna z dostupných zobrazovacích metód nie je úplne spoľahlivá. Práca ponúka prehľad aktuálnych aj moderných možností v diagnostike karcinómu prostaty, kde TRUS-Bx je stále zlatým štandardom v diagnostike karcinómu prostaty.
marker PSA PHI ultrasonografia biopsia cholín citrát
Klin urol 2017; 13 (1): 9 – 15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by