Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Algoritmy diagnostiky a terapie
Akútny infarkt myokardu s eleváciou segmentov st – diagnostický a liečebný algoritmus
František Kovář
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Definícia akútneho infarktu myokardu s eleváciou segmentov ST (STEMI): akútna ložisková ischemická nekróza srdcového svalu na podklade náhleho uzáveru alebo progresívneho významného zúženia koronárnej artérie Etiológia: nestabilný aterosklerotický plak s eróziami alebo ruptúrou intimy, následne adhézia a agregácia trombocytov, vznik doštičkového trombu, tvorba fibrínu, možnosť pridruženia spazmu koronárnej tepny, obturujúci trombus.
Interná med. 2006; 6 (2): 113-121
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by