Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Algoritmus diagnostiky a liečby pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie segmentu st
Margita Belicová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2009
Vedúci symptóm, ktorý iniciuje diagnostickú a terapeutickú kaskádu pri akútnom koronárnom syndróme, je bolesť na hrudníku, ale jeho klasifikácia vychádza zo zmien na elektrokardiograme. Akútne koronárne syndrómy predstavujú život ohrozujúce manifestácie aterosklerózy, ktorú obyčajne vyvoláva akútna trombóza, indukovaná ruptúrou alebo eróziou aterosklerotického plátu, spolu s pridruženou vazokonstrikciou alebo bez nej. To spôsobuje náhle a kritické zníženie krvného prietoku. Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie segmentu ST predstavujú heterogénnu skupinu chorých s rôznym stupňom rizika vzniku infarktu, úmrtia a náhlej smrti, a preto základom pre ich prognózu a charakter liečby je riziková stratifikácia. Manažment zahrňuje antiischemickú liečbu (beta-blokátory, nitráty, blokátory kalciového kanála), antikoagulačnú liečbu (nefrakciovaný heparín, nízkomolekulárny heparín alebo fondaparín), protidoštičkové lieky (aspirín a klopidogrel) a koronárnu revaskularizáciu. Akútna koronarografia je indikovaná u pacientov s refraktérnou alebo rekurentnou angínou s dynamickými zmenami na elektrokardiograme, so srdcovým zlyhávaním, život ohrozujúcimi arytmiami a u hemodynamicky nestabilných pacientov.
akútny koronárny syndróm elevácia segmentu ST infarkt myokardu
Interná med. 2009; 9 (5): 235-241
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by