Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Alkoholová choroba pečene vo svetle nových easl odporúčaní
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2012
Alkohol je najčastejšou príčinou ochorení pečene. V rebríčku rizikových faktorov je alkohol po tabaku a hypertenzii na 3. mieste v Európe. Podľa EASL odporúčaní (2012) neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy. Na zistenie nadmernej a rizikovej spotreby alkoholu sú podstatné dotazníkové metódy. O zvýšenej konzumácii alkoholu svedčia zvýšené hodnoty GMT, MCV, IgA, bezsacharidového transferínu a pomer AST/ALT väčší ako 2. Základom liečby je dosiahnutie abstinencie. Všetky ostatné postupy sú podporné. Z prognostických markerov je užitočný Maddreyho index alebo Glasgow skóre na voľbu kortikoidnej liečby, príp. pentoxifylínu pri alkoholovej hepatitíde. Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej dlhodobého udržania. Pri odstránení abúzu je prognóza priaznivá.
alkoholová choroba pečene diagnóza liečba prognóza
Interná med. 2012; 12 (9): 433-440
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by