Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Anabolické androgénne steroidy a doping
Peter Čičvara
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Doping sa uplatňuje v profesionálnom aj v rekreačnom športe v rôznych vekových kategóriách na lokálnej, európskej i celosvetovej úrovni. Môže mať závažný zdravotný dosah, niekedy s trvalými alebo až fatálnymi následkami. Najčastejšie zneužívané látky sú anabolické androgénne steroidy (AAS), ktoré sú aplikované v dávkach vysoko presahujúcich farmakologicky odporúčané dávky a kombinované s ďalšími podpornými látkami. Naruší sa hormonálna homeostáza, nastáva porucha funkcie osi hypotalamus – hypofýza – gonády, vznikajú nežiaduce účinky v oblasti kardiovaskulárneho systému, hematopoézy, gastrointestinálneho systému, pohybového aparátu, psychiatrické nežiaduce účinky a ďalšie. Je potrebný ďalší výskum možnosti detekcie AAS, sledovania a liečby okamžitých i dlhodobých nežiaducich účinkov AAS.
doping anabolické androgénne steroidy nežiaduce účinky hypogonadotropný hypogonadizmus
Interná med. 2017; 17 (3): 69-74
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by