Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Analógy inzulínu a riziko nádorov
Jozef Mardiak
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2010
Diabetes mellitus 1. aj 2. typu je nezávislým prediktorom rôznych nádorových ochorení. Účinok inzulínu v zmysle podpory rastu rakovinových buniek je známy už viac než 30 rokov. Inzulínové analógy boli vyvinuté zmenou štruktúry molekuly humánneho inzulínu za účelom prispôsobenia účinku endogénne tvoreného inzulínu. Mitogénna kapacita inzulínu je ovplyvnená silou väzby a dĺžkou jej trvania na IGF-1 receptor. IGF-1 receptor stimuluje bunkový rast a proliferáciu, podporuje prežívanie buniek a inhibuje apoptózu. Práve tieto mechanizmy IGF-1 sa považujú za možných aktérov v rozvoji rakoviny. V poslednej dobe sa intenzívne prehodnocuje bezpečnosť liečby inzulínovými analógmi, najmä však inzulínu glargín vzhľadom na epidemiologický signál zvýšeného výskytu určitých druhov nádorových ochorení. Výsledky si však vyžadujú starostlivú interpretáciu, kvôli metodologickým obmedzeniam, vrátane relatívne krátkeho následného kontrolného obdobia, optimálneho zladenia hodnotených skupín a obmedzeniach informácí získaných z databáz používaných pre analýzy. Analýzy dotýkajúce sa inzulínu glargín nevyvolávajú žiadne obavy pre krátkopôsobiace inzulínové analógy a premixované inzulínové analógy. Inzulín detemir má zdokumentované vlastosti in vitro, ktoré vytvárajú predpoklad na jeho bezpečné používanie v klinickej praxi.
IFG-1 receptor mitogénna kapacita,inzulín glargin inzulín detemir Insulin analogues and risk of tumors
Interná med. 2010; 10 (4): 213-216
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by