Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Anémia a chronické srdcové zlyhávanie
Peter Solík, Ján Murín
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2007
Chronické srdcové zlyhávanie je syndróm s vysokou prevalenciou v populácii ekonomicky vyspelých krajín a patrí medzi najčastejšie príčiny morbidity a mortality, a to aj napriek modernej, na podklade medicíny dôkazov založenej liečbe. Hľadajú sa preto nové modality, ovplyvnením ktorých by sme mohli zlepšiť prognózu pacientov. Jednou z čŕt tohto syndrómu, ktorá bola až donedávna prakticky nepovšimnutá, je relatívne častý výskyt miernej až stredne ťažkej anémie u postihnutých. Táto anémia sa stáva častejšou a závažnejšou s progresiou srdcového zlyhávania a zároveň je signifikantne častejšia u pacientov hospitalizovaných ako u pacientov, ktorí sú liečení ambulantne. Jej etiológia je multifaktoriálna. Korekcia anémie sprevádzajúcej srdcové zlyhávanie vedie k zlepšeniu symptómov a pravdepodobne aj k lepšej prognóze pacientov.
chronické srdcové zlyhávanie anémia erytropoetin
Interná med. 2007; 7 (6): 309-315
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by