Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Interná medicína v skratke
Antibiotická profylaxia bakteriálnej endokarditídy
Vasiľ Hricák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2004
Infekčná endokarditída (IE) ostáva závažným medicínskym problémom a predstavuje život ohrozujúci stav s neuspokojivým znížením celkovej morbidity a mortality. Správne indikovaná, uskutočňovaná a dodržiavaná prevencia IE môže znížiť riziko vzniku tohto zákerného ochorenia. Napriek svojej určitej kontroverznosti ostáva farmakologická, antibiotická profylaxia (ATB-PF) všeobecne akceptovaná nielen európskou a americkou kardiologickou spoločnosťou ale aj jednotlivými národnými kardiologickými spoločnosťami. Na druhej strane nefarmakologická profylaxia IE v zmysle dôslednej a pravidelnej hygieny dutiny ústnej je nediskutovateľná.
Interná med. 2004; 4 (2): 122 - 124
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by