Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Antivirotiká v klinickej praxi
Pavol Jarčuška, Pavol Kristian
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2004
Antivírusové prípravky zaznamenali v posledných rokoch výrazný rozvoj predovšetkým vďaka intenzívnemu hľadaniu nových prípravkov na liečbu infekcie HIV. V súčasnosti máme k dispozícii účinné preparáty najmä na liečbu herpetických infekcií, chrípky, chronických vírusových hepatitíd a infekcie HIV/AIDS. Cieľom antivírusovej terapie môže byť niekedy eradikácia vírusu alebo vo väčšine prípadov iba účinná inhibícia jeho replikácie a zastavenie progresie infekcie. Mnohé zo súčasne známych prípavkov selektívne inhibujú špecifické pochody súvisiace s replikáciou vírusov a majú preto limitované spektrum antivírusovej aktivity. Úskalím liečby je aj nemožnosť eliminovať nereplikujúce sa vírusy a vznik rezistencie pri dlhodobom používaní.
antivirotiká herpetické infekcie chrípka chronické hepatitídy antiretrovirotiká
Interná med. 2004; 4 (12): 624-628
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by