Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Bezpečná farmakoterapia predpokladá partnerský vzťah lekára s pacientom
Milan Kriška, Ján Rajec
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2011
Cieľom prehľadu je pojednať o problémoch systému farmakovigilancie vo vzťahu k bezpečnosti pacienta v priebehu farmakoterapie. Pozornosť sa venuje zmenám legislatívy a terminológii vo vzťahu ku komunikácii účastníkov procesu systematického prehodnocovania bezpečnosti liekov. Je snaha poukázať na možné spôsoby efektívnej prevencie poliekového poškodenia pacientov a apelovať súčasne na začatie širšej diskusie o tomto vážnom probléme aj v čase modernej a vyspelej medicíny.
farmakovigilancia riziko liekov bezpečnosť farmakoterapie nežiaduce účinky liekov
Interná med. 2011; 11 (10): 450-453
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by